.

Zamów wywóz nieczystości płynnych szybciej niż kiedykolwiek

kontakt@szambiarka.pl

Porady i artykuły

Unowocześnij Swoje Szambo!

Unowocześnij Swoje Szambo! Szamba są nieodłącznym elementem infrastruktury dla wielu nieruchomości, zwłaszcza tam, gdzie brakuje kanalizacji miejskiej. Tradycyjnie obsługa szamba była powiązana z pewnymi trudnościami,

Czytaj więcej
kontakt@szambiarka.pl
www.szambiarka.pl
Aleja Jana Pawła II 43A, 01-001 Warszawa

Septic Solutions Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000992411, NIP 5273019685, REGON 52314735600000

kontakt@szambiarka.pl
www.szambiarka.pl
Aleja Jana Pawła II 43A, 01-001 Warszawa

Septic Solutions Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000992411, NIP 5273019685, REGON 52314735600000