.

Zamów wywóz nieczystości płynnych szybciej niż kiedykolwiek

kontakt@szambiarka.pl

Kontakt

Masz jakieś pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej lub przekazać wiadomość? Użyj formularza kontaktowego.

Przedsiębiorstwo

Septic Solutions sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:
KRS 0000992411
NIP 5273019685
REGON 52314735600000

Kontakt i Lokalizacja

kontakt@szambiarka.pl

Aleja Jana Pawła II 43A / 37B
01-001 Warszawa

kontakt@szambiarka.pl
www.szambiarka.pl
Aleja Jana Pawła II 43A, 01-001 Warszawa

Septic Solutions Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000992411, NIP 5273019685, REGON 52314735600000

kontakt@szambiarka.pl
www.szambiarka.pl
Aleja Jana Pawła II 43A, 01-001 Warszawa

Septic Solutions Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000992411, NIP 5273019685, REGON 52314735600000