.

Zamów wywóz nieczystości płynnych szybciej niż kiedykolwiek

kontakt@szambiarka.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności wyjaśnia zasady przetwarzania danych osobowych, przechowywania informacji lub ich uzyskiwania do nich dostępu w Twoich urządzeniach (tzw. telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych) i dotyczy wyłącznie strony działającej w sieci web pod adresem http://szambiarka.pl/. Administratorem Twoich danych osobowych jest Septic Solutions Spółka z o.o., z siedzibą pod adresem Aleja Jana Pawła II 43A, 01-001 Warszawa. Polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z przeglądaniem strony internetowej oraz korzystaniem z jej funkcjonalności.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z administratorem. Kontakt możesz realizować w sposób osobisty wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@szambiarka.pl Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody, art. 6 ust. 1 lit b RODO – wykonanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych przez Administratora w ramach serwisu, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw, co obejmuje dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników serwisu oraz sposobu korzystania z serwisu w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu oraz reklamie działalności serwisu, jak również utrzymaniu relacji z użytkownikami oraz odpowiedzi na kontakt ze strony użytkowników. Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów statystycznych i analitycznych. Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach: a. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych; b. gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych; c. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu. Chodzi w szczególności o sytuację przekazania (ujawnienia) danych do następcy prawnego Administratora; d. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych. Wszystkie powyższe przypadki są praktykami w pełni zgodnymi z RODO. Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będzie dostawca systemu mailingowego i usługi hostingu. Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych państw niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Aby przeciwdziałać ewentualnemu ryzyku, zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili, gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie zakończy się. Ze względu na ograniczenia techniczne i organizacyjne proces usuwania trwa do 30 dni. Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia Twoich danych osobowych, prawo żądania dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Ci tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Ci także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia. Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu e-mail, numeru telefonu) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

§ 3 PRZECHOWYWANIE INFORMACJI LUB UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI JUŻ PRZECHOWYWANEJ NA TELEKOMUNIKACYJNYM URZĄDZENIU KOŃCOWYM

Strona nie zbiera w sposób automatycznych żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w tzw. ciasteczkach (ang. cookies). Strona wykorzystuje względem użytkowników tzw. stałe i sesyjne pliki cookies. Ilość plików cookie zapisywanych na urządzeniach poszczególnych użytkowników może być różna — wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanego przeglądarki i wtyczek oraz ich ustawień. Sesyjne pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki.

§ 4 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

WordPress – pliki zapewniane przez tego dostawcę umożliwiają korzystanie z zawartości strony w sposób prawidłowy, pozwalają dopasować jej zwartość do urządzenia i dbają o podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych – nie możesz wyłączyć tych plików, ale możesz je zablokować. W przypadku blokady niektóre elementy strony nie będą działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, a podmiot trzeci uzyskujący do nich dostęp to dostawca usługi hostingu. Google – pliki zapewniane przez tego dostawcę przechowują informację na temat sposobu, w jaki przeglądasz naszą witrynę oraz pozwalają nam na tworzenie raportów analitycznych dotyczących jej stanu. Zbierane dane dotyczą ilości użytkowników witryny, tego, jak na nią trafili oraz jakie podstrony przeglądali. ActiveCampaign – pliki zapewniane przez tego dostawcę przechowują informację na temat sposobu, w jaki przeglądasz naszą witrynę po trafieniu na nią za pomocą newslettera. Dzięki nim możemy określić, czy treści, które Ci wysyłamy są dla Ciebie przydatne i angażujące. DoubleClick – pliki zapewniane przez tego dostawcę przechowują informację na temat sposobu, w jaki wchodzisz w interakcję z reklamami wyświetlanymi na naszej stronie internetowej. YouTube – pliki zapewniane przez tego dostawcę przechowują informację na temat filmów wideo, które oglądasz na naszej stronie internetowej. Niektóre z nich są niezbędne do tego, aby prawidłowo wyświetlić Ci materiały wideo znajdujące się na platformie YouTube. Ich zablokowanie może uniemożliwić Ci oglądanie treści dostarczanych przez szambiarka.pl.

§ 5 BLOKADA COOKIES

Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany domyślnych ustawień Twojej przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Zgodnie z przepisami polskiego prawa zaprojektujswojezycie.pl przyjmuje, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Zgoda tak wyrażona może być w każdym momencie wycofana. Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody wyrażonej za pośrednictwem opcji przeglądarki jest szczegółowo opisane na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek — poniżej znajdziesz hiperłącza do tych najpopularniejszych: a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka c. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 d. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html e. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB Masz możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi: a. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory b. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
kontakt@szambiarka.pl
www.szambiarka.pl
Aleja Jana Pawła II 43A, 01-001 Warszawa

Septic Solutions Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000992411, NIP 5273019685, REGON 52314735600000

kontakt@szambiarka.pl
www.szambiarka.pl
Aleja Jana Pawła II 43A, 01-001 Warszawa

Septic Solutions Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000992411, NIP 5273019685, REGON 52314735600000