.

Zamów wywóz nieczystości płynnych szybciej niż kiedykolwiek

kontakt@szambiarka.pl

W jaki sposób mogę zlecić wywóz nieczystości płynnych?

Wejdź w formularz a następnie podaj niezbędne dane teleadresowe i parametry zbiornika.

Na jakiej podstawie wyliczana jest cena wywozu?

Cena wywozu zależy przede wszystkim od pojemności zbiornika, lokalizacji i ewentualnych nietypowych okoliczności, np. duża odległość od zbiornika do miejsca postoju wozu asenizacyjnego – konieczność zastosowania dodatkowych węży.

Jakie są dostępne metody płatności?

Płatność następuje po wykonaniu usługi w formie gotówkowej u kierowcy.

W jaki sposób mogę podpisać umowę na wywóz nieczystości płynnych?

Podpiszesz ją szybko i bez problemów u kierowcy przy pierwszym wywozie.

kontakt@szambiarka.pl
www.szambiarka.pl
Aleja Jana Pawła II 43A, 01-001 Warszawa

Septic Solutions Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000992411, NIP 5273019685, REGON 52314735600000

kontakt@szambiarka.pl
www.szambiarka.pl
Aleja Jana Pawła II 43A, 01-001 Warszawa

Septic Solutions Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000992411, NIP 5273019685, REGON 52314735600000